Facebook

Acte necesare pentru angajare Medici Rezidenti / Farmacisti Rezidenti

 • Cerere-tip (site/de la Serviciul Resurse Umane al spitalului), la care se anexeaza Dispozitia de repartitie de la Ministerul Sanatatii, avizata de Directia de Sanatate Publica (sa fie mentionat ca repartitia se face la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova);
 • Adeverinta de la Directia de Sanatate Publica din care sa reiese Ordinul Ministerului Sanatatii – de confirmare a promovarii examenului de rezidentiat in urma concursului sustinut in sesiunea desfasurata in luna _______________ 2022, precum si specialitatea;
 • Diploma de facultate – in copie ;
 • Certificate nastere/ casatorie/ carte identitate – in copie ;
 • Cazier judiciar recent eliberat (valabil pe o perioada de 6 luni) – in original;
 • Carnetul  de munca – copie  (in vederea stabilirii vechimii in munca; adeverinta de la ultima unitate, pe perioada lucrata de la data de 01.01.2011 pana la incetarea activitatii si cu veniturile realizate pe ultimele 6 luni lucrate) – daca persoana a mai lucrat. In cazul in care nu a mai lucrat, se va da o declaratie pe propria raspundere ca nu a mai fost angajat in munca;
 • Dosar cu sina, in care se indosariaza actele;
 • Numarul de telefon mobil (notat pe coperta dosarului);
 • Extras de cont deschis la una din  bancile: Raiffeisen, BRD, ING, Transilvania, Tiriac, Bancpost, BCR;
 • Declaratie in scris, din care sa reiasa Casa de Asigurari de Sanatate la care este asigurat – semnata de solicitant;
 • Declaratie in scris, din care sa reiasa ca la data incadrarii in unitatea noastra nu primeste somaj-semnata de solicitant;
 • Declaratie in scris, din care sa reiasa ca la data incadrarii in unitatea noastra nu este incadrat la o alta unitate-sau in cazul in care este incadrat, se va declara la care unitate doreste sa aiba norma de baza – semnata de solicitant;
 • Fisa de aptitudini, eliberata si vizata de medicul de medicina muncii al spitalului: Dr. Mirea Elena,tel.0251307500, cu cabinetul situat in Bdul. Nicolae Titulescu nr.40;
 • Instructaj protectia muncii  – efectuata de inspectorul de protectia muncii in unitate: Dl. Mitrica Alin tel, 0761326069 (str. Filantropiei, nr. 1).

Legislatie medici rezidenti