Facebook

REGISTRUL DE  PROCEDURI DOCUMENTATE  LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

 

1.PROCEDURI DE SISTEM -CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PS  CIM  01 Procedură de sistem  pentru implementarea standardului 1 – Etica şi integritatea
2 PS  CIM  02 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini
3 PS  CIM  03 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 3 – Competența, performanța
4 PS  CIM  04 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 4 – Structura organizatorică
5 PS  CIM  05 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 5 – Obiective
6 PS  CIM  06 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 6 – Planificarea
7 PS  CIM  07 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 7 – Monitorizarea performanţelor
8 PS  CIM  08 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 8 – Managementul riscului
9 PS  CIM  09 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 9 – Proceduri
10 PS  CIM  10 Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea
11 PS  CIM  11 Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activităţii
12 PS  CIM  12 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 12 –Informarea şi comunicarea
13 PS  CIM  13 Procedură de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor
14 PS  CIM  14 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 14 –Raportarea contabilă și financiară
15 PS  CIM  15 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
16 PS  CIM  16 Procedură de sistem pentru implementarea standardului 16 – Auditul intern

 

2.PROCEDURI  SISTEM

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PS 01 Procedura de sistem  privind strategia  si planul anual de management
2 PS 02 Procedura de sistem  privind  acreditarea  spitalului de catre ANMCS
3 PS 03 Procedura de sistem  privind   emiterea dispozitiilor manageriale
4 PS 04 Procedura operationala privind situatiile de urgenta –Covid 19- stare de urgenta/stare de alerta
5 PS 05 Procedura de sistem  privind  accesul mass-media
6 PS 06 Procedura de sistem   de  semnalare  a neregularitatilor
7 PS 10 Procedura de sistem  privind circulatia documentelor
8 PS 11 Procedura de sistem  gestionarea abaterilor
9 PS 12 Procedura de sistem  privind comunicarea interna si externa
10 PS 13 Procedura de sistem  privind pastrarea confidentialitatii
11 PS 14 Procedura de sistem  privind aducerea la cunostinta angajatilor a hotararilor CA, CM, CD
12 PS 16 Procedura de sistem  privind interventiile in situatii de urgenta
13 PS 17 Procedura de sistem  privind inregistrarea si rezolvarea petitiilor
14 PS 19 Procedură de sistem  pentru  constatarea consumului de alcool, droguri sau substante psihoactive

 

3. PROCEDURI – GDPR  

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PS – GDPR 01 Procedura de sistem “Regulament privind securitatea informațiilor”
2

 

PO – GDPR 02 Procedură operaţională “Notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal” Editia 1
3  

PO – GDPR 03

 

Procedură operaţională “Protecţia datelor cu caracter personal”
4 PO – GDPR 02 Procedură operaţională “Notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal” Editia 2
5 PS – GDPR 04 Procedura operaţională ” Evaluarea interesului legitim”
6 PO – GDPR 05 Procedură operaţională “ Drepturile persoanelor vizate si gestionarea solicitarilor persoanleor vizate de exercitarea drepturilor GDPR

4.PROCEDURI STUDII CLINICE

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 P.O.STUD. 01 Procedura operationala privind elaborarea procedurilor destinate  studiilor clinice
2 P.O.STUD. 02 Procedura operationala privind procesul de recrutare si identificare a pacientilor
3 P.O.STUD. 03 Procedura operationala privind obţinerea consimţământul informat pentru subiecţii studiului clinic
4 P.O.STUD. 04 Procedura operationala privind documentele şi materialele de studiu clinic
5 P.O.STUD. 05 Procedura operationala privind evaluarea si raportarea evenimentelor adverse grave
6 P.O.STUD. 06 Procedura operationala privind definirea responsabilitatilor  echipei de cercetare
7 P.O.STUD. 07 Procedura operationala privind gestionarea medicamentului pentru investigaţie clinică
8 P.O.STUD. 08 Procedura operationala privind arhivarea documentaţiei de studiu
9 P.O.STUD. 09 Procedura operationala privind desfasurarea studiilor clinice

 

4.PROCEDURI  MEDICALE

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POM 02 Procedura operationala pentru preluarea- predarea obiectelor personale
2 POM 03 Procedura  operationala pentru luarea in gestiune si pastrarea bunurilor de valoare
3 POM 04 Procedura operationala privind externarea
4 POM 05 Procedura operationala privind activitatea in sectia cu paturi
5 POM 06 Procedura operationala privind prevenirea erorilor de identificare a pacientilor
6 POM 07 Procedura operationala privind trimiterea graficului de garzi
7 POM 08 Procedura operationala privind metodologia de rambursare a cheltuielilor efectuate de catre asigurati pe perioada internarii
8 POM 09 Procedura operationala privind Ambulatoriul integrat
9 POM 10 Procedura operationala privind internarea bolnavilor in spital
10 POM 11 Procedura de lucru la Camera de garda
11 POM 12 Procedura operationala privind colectarea, accesul si utilizarea datelor pacientilor
12 POM 13 Procedura operationala privind spitalizarea de zi
13 POM 14 Procedura operationala privind depunerea reclamatiei de catre un pacient
14 POM 15 Procedura operationala de analiza a deceselor (concordanta dg. anatomopatologic-dg.clinic)
15 POM 16 Procedura operationala privind informarea si consintamant a pacientului
16 POM 17 Procedura operationala privind pacientii externati care necesita urmarirea pentru o perioada de timp in conditii ambulatorii
17 POM 18 Procedura operationala privind gestionarea FOCG Modalitati de completare
18 POM 19 Procedura operationala privind accesul pacientilor la FOCG.Eliberarea FOCG
19 POM 20 Procedura operationala privind regulamentul de completarea a documentelor medicale
20 POM 21 Procedura operationala privind aprovizionarea sectiilor cu materiale medicale ( medicamente, materiale sanitare, reactivi)
21 POM 22 Procedura operationala privind administrarea medicamentelor cu pret crescut
22 POM 23 Procedura operationala privind prestarea demnitatii si intimitatii pacientului in conditiile consultarilor in scop didactic
23 POM 24 Procedura operationala privind pastrarea FOCG/FSZ
24 POM 25 Procedura operationala privind transmiterea focg intre membrii unei echipe multidisciplinare
25 POM 26 Procedura op. prin care med.de familie si/sau medicul curant spec. din ambulator sunt informati cu privire la externarea unui pacient si primesc scrisoare med.cu toate informatiile necesare pentru asig.continuitatii ingrijirilor, pt. cazurile ce necesita monitorizare continua imediat dupa externare
26 POM 27 Procedura operationala Regulament de transmitere a informatiilor intre unitatile medicale pentru pacient
27 POM 28 Procedura operationala privind concilierea cazurilor de malpraxis la nivelul Consiliului medical si al Comisiei de etica – proceduri de conciliere intre pacienti si angajati
28 POM 29 Procedura sau algoritm progresiv pentru stabilirea diagnosticului initial
29 POM 30 Procedura operationala Procedura de tratament si ingrijire paleativa
30 POM 31 Procedura operationala Terapia Durerii
31 POM 32 Procedura operatională privind externarea pacientilor decedati in timpul spitalizarii
32 POM 33 Procedura operationala privind scutirea de autopsie
33 POM 34 Procedura operationala privind Regulamentul de completare a  documentelor medicale
34 POM 35 Procedura operationala Regulament de accesare a FOCG arhivat
35 POM 36 Procedura operationala Regulament privind accesul la FOCG  al pacientului prin intermediul medicilor nominalizati de pacient sau de apartinatorii legali
36 POM 37 Procedura operationala Protocol intre sectii
37 POM 38 Procedura operationala privind administrarea tratamentului medicamentos – etape de identificare a pacientului
38 POM 39 Procedura operationala Algoritmi de tratament in urgenta
39 POM 40 Procedura operationala cu privire la situatiile in care pacientul refuza un tratament si modul de consemnare in FOCG
40 POM 41 Procedura operationala privind alimentatia parenterala
41 POM 42 Procedura operationala privind pastrarea confidentialitatii privind pacientul HIV-SIDA
42 POM 43 Procedura operationala – privind traseul pacientului in spital
43 POM 44 Procedura privind informarea pacientilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
44 POM 45 Procedura operationala privind limitele de competenta in prescriptia tratamentului medicamentos pentru specialitatile medicale din spital -procedura privind tratamentul altor boli decat cea / cele care au constituit cauza internarii pacientului
45 POM 46 Procedura operationala privind prescrierea de antibiotice -Antibioterapia germeni rezistenti
46 POM 47 Procedura  operationala Solicitarea de investigatii
47 POM 48 Procedura operationala de transmitere a dosarului pacientului si transfer intern al pacientului
48 POM 49 Procedura operationala privind transferul interclinic
49 POM 50 Procedura operationala privind accesul si utilizarea datelor pacientilor – Protocol de colectare date
50 POM 51 Procedura operationala – privind constituirea comisiei de arbitraj
51 POM 52 Protocol privind metodele aplicabile pacientilor prezentand agitatie psihomotorie accentuata
52 POM 53 Procedura operationala privind internarea pacientului care prezinta pericol public
53 POM 54 Procedura operationala pentru obtinerea acordului reprezentantului legal al persoanei care nu-si poate manifesta vointa sau fara discernamant
54 POM 55 Procedura operationala privind neinceperea manevrelor de resuscitare, la solicitarea prealabila a pacientului sau, dupa caz, a apartinatorilor
55 POM 56 Procedura operationala privind utilizarea concentratului de oxigen
56 POM 57 Procedura operationala privind utilizarea Ambulantei spitalului
57 POM 58 Procedura operationala privind accesul in interes stiintific la date arhivate
58 POM 59 Procedura operationala privind constituirea si intrunirea comisiilor medicale multidisciplinare
59 POM 60 Procedura operationala privind garzile la domiciliu
60 POM 61 Procedura operationala de contentie a pacientului
61 POM 62 Procedura operationala privind masurile pentru prevenirea riscurilor legate de utilizarea aparaturii medicale
62 POM 63 Procedura operationala privind resuscitarea cardiorespiratorie
63 POM 64 Procedura  operationala  Trusa de urgenta
64 POM 65 Procedura operationala Consultatia cardiologica
65 POM 66 Procedura operationala consultatia medicala
66 POM 67 Procedura operationala si norme de conduita pentru pacienti aflati sub influenta unor substante psihoactive
67 POM 68 Procedura operationala privind pacientii din sistemul penitenciar
68 POM  69 Procedura  operationala privind subprogramul de screening al cancerului de col uterin
69 POM 70 Procedura operationala privind documentatia medicala disponibila pentru pacient la externare
70 POM 71 Procedura operationala privind tipul informatiilor oferite telefonic de personalul medical despre pacienti
71 POM 72 Procedura operationala – accesul pacientului la informatia medicala
72 POM 73 Procedura operationala privind anuntarea apartinatorilor in privinta datei externarii pacientului
73 POM 74 Procedura set analize medicale uzuale
74 POM 75 Procedura operationala privind comunicarea in urgenta a rezultatelor investigatiilor paraclinice
75 POM 76 Procedura operationala privind comunicarea in FOCG  a incidentelor aparute in timpul spitalizarii/garzii
76 POM 77 Procedura operationala de pregatire preoperatorie, prevenire a erorilor de identificare a pacientilor
77 POM 78 Procedura operationala ingrijire postoperatorie
78 POM 79 Procedura operationala privind ghidurile de evaluare preoperatorie paraclinica si de laborator
79 POM 80 Procedura operationala privind arhivarea documentelor medicale
80 POM 81 Procedura operationala privind externarea la cerere
81 POM 82 Procedura operationala pentru pacientii cu patologie complexa- succesiunea interventiilor terapeutice si limitele de competenta
82 POM 83 Procedura operationala privind urgentele survenite in cadrul sectiei
83 POM 84 Procedura de autoevaluare a calitatii serviciilor prestate
84 POM 85 Procedura privind norme de siguranta pt. pacientii aflati in detentie
85 POM 86 Procedura operationala privind sistemul de monitorizare a timpului de asteptare pana la acordarea primelor ingrijiri
86 POM 87 Procedura operationala privind gestiunea cazurilor de urgenta majora survenite concomitent
87 POM 88 Procedura  operationala de inregistrare si monitorizare – inccidente si accidente anestezice
88 POM 89 Procedura  operationala de triaj al urgentelor in camera de garda/CPU( pe coduri de culoare)
89 POM 90 Procedura  operationala pentru inregistrarea si monitorizarea accidentelor, incidentelor, erori de diagnostic si de tratament, efectelor secundare asociate actului medical
90 POM 91 Procedura operationala privind conditiile de internare pacient cu instabilitate psihica
91 POM 92 Procedura de inregistrare si monitorizare reactii perioperatorii
92 POM 93 Procedura operationala de abordare  interdisciplinara a cazurilor in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova
93 POM 94 Procedura operationala privind elaborarea decontului de cheltuieli
94 POM 95 Procedura  operationala  privind sistemul de  evaluare a protocoalelor  de ingrijiri, a ghidurilor  de buna practica
95 POM 96 Procedura si norme de lucru privind pacientii sub influenta unor substante pshoactive sau dependente
96 POM 97 Procedura operationala  privind planificarea internarilor la pacientii cronici
97 POM 99 Procedura operationala privind consemnarea in FOCG/FSZ  a evolutiei zilnice si a prognosticului pacientilor
98 POM 100 Procedura operationala privind eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor
99 POM 101 Procedura operationala privind prescrierea medicamentelor cu risc de a crea dependenta
100 POM 102 Procedura operationala privind completarea si transmiterea obligatorie catre ANM a buletinelor de farmacovigilenta privind antibacterienele, antifungicele,antituberculoasele
101 POM 103 Procedura operationala privind recoltarea si transportul probelor biologice
102 POM 104 Procedura operationala privind situatia pacientilor victime ale accidentelor rutiere, agresiunilor si a propriilor fapte, din  culpa.
103 POM 105 Procedura operationala privind derularea studiilor clinice
104 POM 106 Procedura operationala privind comunicarea interna/externa (mecanismul de raportare a incidentelor legate de procesul de îngrijire, diagnosticare si tratament survenite pe parcursul spitalizarii)
105 POM 107 Procedura operationala privind managementul pacientului chirurgical Covid 19 pozitiv
106 POM 109 Procedura operationala privind modul de comunicare mimico-gestual cu pacientii cu dizabilitati internati
107 POM 110 Procedura operationala privind  predarea pacientului intre ture

 

5. PROCEDURI FARMACIE

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POF 14 Procedura operationala privind returnarea medicamentelor din sectii in farmaciile spitalului

 

 

6. PROCEDURI  DIRECTOR DE INGRIJIRI:

Nr. crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PO DJ 01 Procedura operatională privind  elaborarea Planului de ingrijiri

 

7. PROCEDURI  SPIAAM (Serviciul de Prevenire si  Combatere a Infectiilor asociate asistentei medicale)

Nr. crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PON 01 Procedura operatională privind intretinerea curateniei si dezinfectia  zilnica in sala de mese/ oficiile alimentare/blocurile alimentare
2 PON 02 Procedura operatională privind periodicitatea schimbarii lenjeriei
3 PON 03 Procedura  operationala privind supravegherea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale
4 PON 04 Procedura operatională privind curatenia in saloane
5 PON 05 Procedura operatională privind curatenia si dezinfectia grupurilor sanitare
6 PON 06 Procedura operatională privind curatenia si dezinfectia coridoarelor
7 PON 07 Procedura operatională privind curatenia pentru tipuri de echipamente
8 PON 08 Procedura operationala privind planul anual de supraveghere , prevenire si limitare a infectiei asociate asistentei medicale
9 PON 09 Procedura operatională privind curatenia frigiderelor
10 PON 10 Procedura operatională privind spalatoria
11 PON 11 Procedura operationala privind regulamentul intern  de colectare separata pe categorii si stocare temporara a deseurilor medicale
12 PON 12 Procedura operatională privind instituirea si comunicarea carantinei
13 PON 13 Procedura operatională privind triajul epidemiologic al pacientilor
14 PON 14 Procedura operationala de curatenie si dezinfectie a saloanelor dupa externarea pacientilor
15 PON 15 Procedura operationala privind codul de procedura pentru colectarea separata pe categorii,transportul intern si stocarea temporara a deseurilor medicale
16 PON 16

 

Procedura operationala  privind interventia in cazul aparitiei unui episod de infectie nosocomiala; limitarea efectelor acesteia
17 PON 17 Procedura operationala privind controlul infectiilor nosocomiale
18 PON 18 Procedură operationala privind analiza evenimentelor de contaminare infectioasa
19 PON 19 Procedura operatională privind curatenia in salile de tratament /salile de consultatii
20 PON 20 Procedura privind  curatenia /dezinfectia echipamentelor din ambulatoriu
21 PON 21 Procedura operationala  de igiena a mainilor
22 PON 22 Procedura operationala  de prevenire si combatere vectori (insecte, rozatoare)
23 PON 23 Procedură operationala privind metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului  care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice
24 PON 24 Procedura operationala de sterilizare si metodele de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare
25 PON 25 Procedura operationala privind circuitul lenjeriei ( materialul moale)  in Blocul  Operator si sala de nastere
26 PON 26 Procedura operationala  privind planul de gestionare a  deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala
27 PON 27 Procedura privind intretinerea curateniei si dezinfectiei blocului operator si a Salii de nastere
28 PON 28 Procedura Operationala privind  precautiunile standard pentru prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale
29 PON 29 Procedura operationala de curatenie si dezinfectie la magazia de alimente
30 PON 30 Procedura operationala privind inregistrarea,centralizarea si prelucrarea indicatorilor de monitorizare a situatiei epidemiologice
31 PON 31 Procedura  operationala privind recoltarea  probelor pentru  depistarea infectiilor nozocomiale, la nivelul sectiilor, bloc operator, etc
32 PON 32 Procedura operationala – Harta zonelor de risc epidemiologic
33 PON 33 Procedura operationala -Identif.si raport.cazuri de inf.cu Clostridium difficile
34 PON 34 Procedura operationala Identif.si raport. cazuri infectii digestive asociate IAAM
35 PON 35 Procedura operationala Managem.epidemiologic al infectiei Sars-Cov-2 (Covid 19)

 

8. PROCEDURI UTS (UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINE)

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 PO UTS 01 Procedura operationala privind transfuzia de sange sau preparate/derivate sange
2 PO UTS 02 Procedura operationala de transfuzii la pacienti anemici, imunodepresati, leucemici
3 PO UTS 03 Procedura operationala privind atributiile asistentilor medicali din sectiile si compartimentele spitalului care administreaza sange si componente de sange
4 PO UTS 04 Procedura operationala privind atributiile medicului prescriptor de sange si componente de sange din sectiile si compartimentele spitalului
5 PO UTS 05 Procedura operationala de preluare a produselor de sange de la Centrul regional de transfuzii sanguine Craiova
6 PO UTS 06 Procedura de prelucrare a produselor de sange de la unitatea de transfuzie de catre sectiile si compartimentele solicitante
7 PO UTS 07 Procedura operationala pentru determinarea grupei sanguine prin metoda Directa Beth-Vincent folosind seruri test  01, AII, BIII
8 PO UTS 08 Procedura de lucru pentru determinarea grupei sanguine prin metoda Simonin
9 PO UTS 09 Procedura de lucru pentru proba de compatibilitate biologica Olker-in-vivo
10 PO UTS 10 Procedura de lucru pentru proba de compatibilitate directa Majora-in vitro(Jeabreau)
11 PO UTS 11 Procedura pentru determinarea Factorului  rho(d)
12 PO UTS 12 Procedura operationala privind supraveghere a pacientului cu reactii adverse la transfuzie
13 PO UTS 13 Procedura privind cererea de sange si componente sanguine de catre sectii si departamente
14 PO UTS 14 Procedura de inregistrare si monitorizare -incidente si accidente transfuzionale –sistemul de hemovigilenta
15 PO UTS 15 Proc.de determinare a grupului RH si compatibilitatii pe linia de micrometoda
16 PO UTS 16 Procedura privind strategia de gestionare a erorilor UTS
17 PO UTS 17 Procedura privind inspectarea articolelor critice in momentul receptionarii in UTS
18 PO UTS 18 Procedura privind situatiile critice(lipsa unui articol critic)
19 PO UTS 19 Procedura privind situatiile in care se defecteaza echipamentele critice

 

9.PROCEDURI JURIDICE 

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POJ 01 Procedura operationala privind emiterea opiniilor juridice
2 POJ 02 Procedura operational privind avizarea pentru legalitate
3 POJ 03 Procedura operationala privind reprezentarea institutiei in instantele de judecata
4 POJ 04 Procedura operationala privind distribuirea catre compartimente a actelor normative nou aparute de interes pentru institutie
5 POJ 05 Procedura operationala pentru situatii de criza-acumulare dificultati si tensiuni
6 POJ 06 Procedura operationala pentru prevenirea scurgerilor de informatii

 

10. PROCEDURI RUONS

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POR 1 Procedura operationala privind organizarea concursurilor de ocupare posturi vacante
2 POR 2 Procedura operationala privind  evidenta personalului institutiei
3 POR 3 Procedura operationala privind stabilirea drepturilor salariale si plata salariilor
4 POR 4 Procedura operationala privind cercetarea  si sanctiunea disciplinara
5 POR 5 Procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului  contractual
6 POR 6 Procedura operationala privind rotatia salariatilor  din functii sensibile
7 POR 7 Procedura operationala privind statul de functii  si normarea personalului
8 POR 8 Procedura operationala privind sistemul de organizare a turelor pentru personalul mediu si auxiliar
9 POR 9 Procedura operationala privind integrarea in institutie a noilor angajati precum si prezentarea  institutiei noilor angajati si rezidentilor
10 POR 10 Procedura operationala privind punerea  in aplicare  a deciziilor emise de cm
11 POR 11 Procedura operationala privind accesul la datele  personale ale angajatului
12 POR 12 Procedura operationala privind intocmirea actelor necesare la angajare
13 POR 13 Procedura operationala privind intocmirea fiselor de post
14 POR 14 Procedura operationala privind acordarea concediului de odihna
15 POR 15 Procedura operationala privind promovarea in grade si trepte
16 POR 16 Procedura operationala privind  completarea dosarului profesional
17 POR 17  Procedura operationala privind evaluarea posturilor
18 POR 18  Procedura operationala privind organizare  concurs functii comitet director, eliberare/revocare din functie
19 POR 19 Procedura operationala privind evidenta salariatilor, intocmirea si transmiterea revisal, intocmirea si gestionarea dosarului de personal

 

11. PROCEDURI SV.FINANCIAR CONTABILITATE

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POC1 Procedura operationala privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei
2 POC2 Procedura operationala privind organizarea conducerii contabilitatii
3 POC3 Procedura operationala privind organizarea si exercitarea  cfp
4 POC4 Procedura operationala privind angajarea, ordonantarea, lichidarea si plata cheltuielilor
5 POC7 Procedura operationala privind inventarierea anuala
6 POC8 Procedura operationala privind intocmirea registrului jurnal
7 POC9 Procedura operationala privind utilizarea chitantierelor/facturierelor/avizelor de insotire a marfii
8 POC10 Procedura operationala privind contabilitatea creantelor si datoriilor
9 POC11 Procedura operationala privind elaborarea  situatiilor financiare
10 POC12 Procedura operationala privind circuitul documentelor financiar contabile
11 POC13 Procedura operationala privind receptia si evidenta obiectelor de inventar
12 POC14 Procedura operationala privind deplasarea personalului institutiei
13 POC15 Procedura operationala privind completarea registrului de casa
14 POC16 Procedura operationala privind evidenta imobilizarilor corporale si necorporale
15 POC17 Procedura operationala privind intocmirea registrul cartea mare
16 POC18 Procedura operationala privind controlul si  monitorizarea costurilor la nivelul centrelor de cost (sectii si comp) analiza periodica a costurilor spitalului (investigatii paraclinice , medicamente, serv. hoteliere, spitalizare de zi si continua, personal, bunuri si servicii, ambulator  etc.)

 

12. Proceduri – Biroul Administrativ

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POA 01 Procedura operationala privind accesul si circulatia vizitatorilor
2 POA 09 Procedura operationala privind accesul si circulatia autovehiculelor.
3 PS  18 Procedura operationala privind arhivarea documentelor

 

13. Proceduri –dietetica

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POA 03 Procedura operationala  privind calcularea asigurarii necesarului zilnic de calorii
2 POA 04 Procedura operationala  privind controlul meniurilor si a calitatii hranei

 

14. Proceduri –Biroul Aprovizionare

Nr crt. Cod procedura Denumire  procedura
1 POA 08 Procedura operationala  privind protocoale pe tipuri de transport
2 PO AP 04 Procedura operationala  privind aprovizionarea in situatii de urgenta
3 PO AP 05 Procedura operationala  privind utilizarea autoutilitarei spitalului
4 PO AP 06 Procedura operationala  privind utilizarea autosanitarei spitalului
5 IL AP 07 Procedura operationala  privind activitatea muncitorului necalificat din cadrul Biroului Aprovizionare- Transport
6 IL AP 08 Procedura operationala  privind activitatea gestionarilor
7. PO AP 09 Procedura operationala  privind elib.din magazie a materialelor pt.consum

 

15. Proceduri –Biroul Achizitii

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POAC01 Procedura operationala  privind elaborarea Planului anual de achizitii publice
2 POAC 02 Procedura operationala  privind elaborarea caietelor de sarcini
3 POAC03 Procedura operationala  privind atribuirea , incheierea contractelor, acordurilor cadru in vederea achizitionarii de produse, lucrari sau servicii

 

16. Proceduri – Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, protectie civila si situatii de Urgenta

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POP 01 Procedura operationala  privind masurile de protectie la manipularea substantelor volatile si periculoase.
2 POP 02 Procedura operationala  privind evacuarea pacientilor din sectie in caz de incendiu
3 POP 03 Procedura operationala  privind evacuarea pacientilor in caz de incendiu in cadrul blocului operator, sali de nastere ,ATI si sectii.
4 POP 04 Procedura operationala privind organizarea activit. de aparare impotriva incendiilor in Spitalul Clinic Municipal Filantropia –Craiova
5 POP 05 Procedura operationala  privind instructajul specific locului de munca
6 POP 06 Procedura operationala  privind modul de actiune in cazul unei situatii de urgenta la cladiri si instalatii.
7 POT 01 Procedura operationala  privind interventia rapida in cazul deteriorarii echipamentelor
8 POT 04 Procedura operationala  privind contactarea personalului responsabil in cazul producerii unui eveniment per situatii de risc  existenta
9 POA 05 Procedura operationala  privind riscurile legate de activitatea profesionala.

 

17. Proceduri – Biroul Informatica

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POSI 01 Procedura operationala  privind politica de securitate privind sistemul resurselor informatice si de comunicatii, controlul accesului la sistemul informatic , prelucrarea si utilizarea datelor pacientilor .

 

18. Proceduri – Atelierul de intretinere

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POAT 01 Procedura operationala  privind intretinerea instalatiilor sanitare
2 POAT 02 Procedura operationala  privind intretinerea instalatiilor electrice.
3 POAT 06 Procedura operationala  privind intretinerea cladirii.

 

19. Procedura Biroul de Evaluare si Statistica Medicala

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 POI 01 Procedura operationala  privind metodologia de elaborare a indicatorilor de performanta pe sectii si pe spital

 

20. Proceduri Serviciul de Management al Calitatii  serv.medicale:

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 PO MC3 Procedura operationala privind metodologia de colectare a chestionarelor depuse de pacienti, care respecta anononimatul pacientului

 

21. Proceduri fonduri europene: 

Nr crt. Cod procedura Nume procedura
1 PO IP 01 Procedura operationala privind licitarea/contractarea
2 PO IP 02 Procedura operationala privind managementul de contract de finantare –monitorizare si raportare , managementul riscului, organizarea si functionarea UIP, informare si publicitate, resurse umane
3 Po IP 04 Proced.op.de efectuare plati aferente proiectului finantat prin programul operational infrastructura mare
4 PO IP 05 Procedura operationala de contabilitate
5. PO IP 06 Procedura operationala privind intocmirea cererilor de rambursare , prefinantare plata
6. PO IP 07 Procedura operationala privind arhivarea documentelor aferente proiectului <combaterea raspandirii virusului prin dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova>