Facebook
  • PON 35 – Procedura operationala privind Managementul epidemiologic al infectiei Sars-Cov-2 (Covid 19)
  • POM 107 – Procedura operationala privind managementul pacientului chirurgical Covid 19 pozitiv
  • PM 169 – Protocol medical privind nasterea la femeile cu infectie suspicionata/confirmata cu Sars-Cov2/Covid19
  • PM 168 – Protocol medical privind preluarea, ingrijirea si asistenta medicala a nn.dupa nastere, in cazul gravidelor cu infectie suspicionata/confirmata cu Sars-Cov2/Covid19
  • Instructiune de lucru privind desfasurarea activitatii in Cl.Hematol.in contextul pandemiei Covid transfuzionala
  • PM 170 – Managementul infectiei cu Covid 19 in sectia ATI
  • PM 171 – Protocol privind reabilitarea respiratorie la pacientul Covid
  • Instructiune de lucru pentru protecţia muncii şi de utilizare a oxigenului  medicinal comprimat. Gestionarea riscurilor generate de utilizarea de oxigen cu flux înalt