Facebook

INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE

  DENUMIRE INDICATOR Valori AN 2018 Valori AN 2019 Valori AN 2020-COVID
1 Numar mediu de bolnavi externati/un medic 20 21 14
2 Numar mediu de consultatii/medic in ambulatoriu 87 89 69
3 Numar mediu de consultatii pe medic in camera de garda 20 25 12
4 Proportia medicilor din totalul personalului 16.8% 17.08% 17,15%
5 Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 62.9% 63.57% 63.68%
6 Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 42.79% 42.57% 42.96%

INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

DENUMIRE INDICATOR Valori AN 2018 Valori AN 2019 Valori AN 2020-COVID
1 Numarul de bolnavi externati total 19191 20765 10162
2 Durata medie de spitalizare, 5.83 5.54 5.15
3 Rata de utilizare a paturilor 65.61% 67.34% 30.71 %
4 Indicele de complexitate al cazurilor 1.2149 1.1837 1.2058
7 Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati 44.12% 45.93% 32.86%
8 Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu 64709 67024 37098
9 Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate 9.01% 10.93% 9.10%

INDICATORI FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR Valori AN 2018 Valori AN 2019 Valori AN 2020-COVID
1 Executie bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat % 82.04% 87.48% 66.76%
2 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 75.76% 71.88% 54.79%
3 Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate 97.49% 96.41% 90.45%
4 Procentul chelt.de medicamente din totalul chelt.spitalului 12.25% 15.61% 12.89%
5 Costul mediu / zi de spitalizare pe fiecare sectie 821 870 1985
6 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 18.51% 17.48% 15.48%

INDICATORI DE CALITATE

DENUMIRE INDICATOR Valori AN 2018 Valori AN 2019 Valori AN 2020-COVID
1 Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe total spital si pe fiecare sectie 0.41% 0.39% 0.44%
2 Rata infectiilor nosocomiale – pe total spital si pe fiecare sectie 0.04% 0.03% 0.13%
3 Rata pacientilor reinternati in 30 de zile de la externare 7.02% 12.28% 12.70%
4 Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare 75.73% 71.82% 70.96%
5 Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati 1.18% 1.17% 6.93%
6 Numarul de plangeri si reclamatii de la pacienti – pe spital 0 1 2