Pagina principala
Informatii publice
C.A.S. Dolj
Sistem informatic
Portal pacienti
Evenimente/presa
Contact
bullet Anunturi
bullet Declaratii avere
bullet Organigrama
bullet Situatii financiar-contabile
bullet Lista tarife
Informatii publice
Ghid privind incompatibilitatile
si conflictele de interese
 
Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal.

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13:

Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Conform OECD, conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influențează sau ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.
 
    COMITET DIRECTOR

Manager
Dr. VRANCUTI Olguta Alice

Director Medical
Dr. DIJMARESCU Anda Lorena

Director Financiar Contabil
Ec. LAJEA Elisabeta

Director Ingrijiri
As. COANDA Mariana
ROF Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
PLAN DE MANAGEMENT 2013 - 2015
PLAN STRATEGIC AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA 2013 - 2017


Autorizatii functionare sectii, laboratoare, cabinete medicale din Str. Sarari 28
      CONSILIU ADMINISTRATIE

Presedinte
STOIAN Ioana
Declaratie de Interese / Avere

Membru
Ing. STEFAN Adrian

Membru
PITICU Mirela Roxana

Membru
ILIE Anca Georgiana
Declaratie de Interese / Avere 14.06.2016

Declaratie de Interese / Avere 12.05.2017

Membru
Prof.Univ.Dr. NOVAC Liliana

Membru
Prof.Univ.Dr. ENACHESCU Viorela

Membru
As. NICA Constanta

Membru
As. BARBULESCU Constanta

Membru
As. DUMITRU Simona
 
    CONSILIUL DE ETICA

Raport activitate Consiliu Etica
Adresa Asociatia Nationala Pentru Protectia Pacientilor
Adresa Asociatia Medalert
Adresa Asociatia Medalert
Ordin 1502 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice
Ordin 145 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor
Adresa desemnare propuneri pentru Consiliul Etic
Chestionar feedback pacient (conform OMS 145/2015)
Raport activitate Consiliu Etica 2017
Invitatie participare
      ETICA SI CONDUITA

Cod de Etica si Deontologie pentru:
- Medici
- Farmacisti
- Asistenti Medicali si Moase
- Personal Contractual

Copyright © 2000 - 2015 Info World. Toate drepturile rezervate. Pagina principala | Informatii publice | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Anunturi | Contact